kredit

Кредит беру

 

«Заман-Банк» АҚ клиенттерге кредит берудің келесі бағдарламаларын ұсынады:

 • негізгі және айналым қаражаттарын толықтыруға;
 • жылжымайтын мүлік құрылысына/жөндеуіне;
 • жылжымайтын мүлік сатып алуға;
 • бұрынғы инвестицияларды қайта қаржыландыруға;
 • кредит берешегін қайта қаржыландыруға.

Біздің өнімдер тізбегіне енеді:

 • Овердрафт
 • Қысқа мерзімдік кредиттер
 • Ұзақ мерзімдік кредиттер
 • Кредиттік желілер (жаңартылатын/жаңартылмайтын)
 • Қаржы лизингі
 • Факторинг

garant

Банк кепілдіктері

«Заман-Банк» АҚ клиенттерге құжаттамалық операциялардың толық спектрін ұсынады, олардың негізгілері:

 • Аккредитивтермен жасалатын операциялар
 • Кепілдік операциялар
 • Инкассалық операциялар

Банк кепілдігі  —  клиент кепілдікте көрсетілген өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, кепілдік сомасы шегіндегі соманы бенефициардың жазбаша талабы бойынша оған төлеу, клиенттің тапсырмасы бойынша берілген банктің міндеттемесі.

Банк клиенттеріне келесі кепілдік түрлерін ұсынады:

 • тендерлік кепілдік;
 • міндеттемелерді орындау кепілдігі;
 • алдын ала төлемді қайтару кепілдігі;
 • төлем кепілдігі.

karta

Бизнестің жол картасы 2020

1. Бағдарлама келесі бағыттар бойынша іске асырылады:
Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау – жаңа бизнес-жобаларды қаржыландыруда мемлекеттік қолдау көрсету:

 • Субсидиялауға/кепілдік беруге жататын кредиттер:
  • өндірісті жетілдіруге және кеңейтуге бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер;
  • заемдарды қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер.
 • Кредиттер бойынша %-дық ставканы субсидиялау;
 • Кредиттер бойынша ішінара кепілдік беру.

2. Бағдарламаның үйлестірушісіне өтініш бергенге дейін алдыңғы 6 айға валюталық түсімі тиісті қаржы жылындағы ақша түсімінің жалпы көлемінен 10% құрайтын кәсіпкерлерге валюталық тәуекелділіктерін төмендету:

 • Қолданыстағы кредиттер бойынша %-дық ставканы субсидиялау.

kredit

Кредит беру

 

«Заман-Банк» АҚ клиенттерге кредит берудің келесі бағдарламаларын ұсынады:

 • негізгі және айналым қаражаттарын толықтыруға;
 • жылжымайтын мүлік құрылысына/жөндеуіне;
 • жылжымайтын мүлік сатып алуға;
 • бұрынғы инвестицияларды қайта қаржыландыруға;
 • кредит берешегін қайта қаржыландыруға.

Біздің өнімдер тізбегіне енеді:

 • Овердрафт
 • Қысқа мерзімдік кредиттер
 • Ұзақ мерзімдік кредиттер
 • Кредиттік желілер (жаңартылатын/жаңартылмайтын)
 • Қаржы лизингі
 • Факторинг

garant

Банк кепілдіктері

«Заман-Банк» АҚ клиенттерге құжаттамалық операциялардың толық спектрін ұсынады, олардың негізгілері:

 • Аккредитивтермен жасалатын операциялар
 • Кепілдік операциялар
 • Инкассалық операциялар

Банк кепілдігі  —  клиент кепілдікте көрсетілген өз міндеттемелерін орындамаған жағдайда, кепілдік сомасы шегіндегі соманы бенефициардың жазбаша талабы бойынша оған төлеу, клиенттің тапсырмасы бойынша берілген банктің міндеттемесі.

Банк клиенттеріне келесі кепілдік түрлерін ұсынады:

 • тендерлік кепілдік;
 • міндеттемелерді орындау кепілдігі;
 • алдын ала төлемді қайтару кепілдігі;
 • төлем кепілдігі.

karta

Бизнестің жол картасы 2020

1. Бағдарлама келесі бағыттар бойынша іске асырылады:
Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау – жаңа бизнес-жобаларды қаржыландыруда мемлекеттік қолдау көрсету:

 • Субсидиялауға/кепілдік беруге жататын кредиттер:
  • өндірісті жетілдіруге және кеңейтуге бағытталған инвестициялық жобаларды іске асыру үшін берілетін жаңа кредиттер;
  • заемдарды қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер.
 • Кредиттер бойынша %-дық ставканы субсидиялау;
 • Кредиттер бойынша ішінара кепілдік беру.

2. Бағдарламаның үйлестірушісіне өтініш бергенге дейін алдыңғы 6 айға валюталық түсімі тиісті қаржы жылындағы ақша түсімінің жалпы көлемінен 10% құрайтын кәсіпкерлерге валюталық тәуекелділіктерін төмендету:

 • Қолданыстағы кредиттер бойынша %-дық ставканы субсидиялау.