Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы»

27.03.2023

Құрметті клиенттер!

«Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы» Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 30 желтоқсандағы № 178-VII ҚРЗ Заңының қолданысқа енгізілгенін хабарлаймыз.

Осы Заң Қазақстан Республикасының азаматы төлемге қабілетсіз болған кезде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімін, сондай-ақ соттан тыс және сот арқылы банкроттық рәсімін қолдануға арналған негіздерді, оларды жүргізу тәртібі мен шарттарын белгілейді.

Осы Заңмен мына сілтеме бойынша танысуға болады: https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z2200000178

Сонымен қатар, орындалмаған міндеттемелерді реттеу және (немесе) өндіріп алу тәртібін растайтын құжаттар, себептердің дәлелді негіздемесін көрсетумен қоса Банктік қарыз шартының талаптарын өзгертуден бас тарту туралы ЕДБ-дің жауаптары болып табылатынын хабарлаймыз:

Сілтеме арқылы таныса аласыз: Банктік қарыз шартының талаптарын өзгертуден бас тарту