Вакала

Агенттік депозит

Zaman Bank

Вакала – агенттік келісім, Клиент (Муваккиль) өзінің қаражатын Банкке (Вакиль) инвестициялауға тапсырады, ал ол тараптардың келісімі бойынша, кез келген шариғатқа сәйкес бизнес-жобаға қаражатты инвестициялау жолымен пайда табу үшін бар күшін салады.


Муваккиль өзінің ақшалай қаражатын ұсынады, ол Вакильдің сенімді басқаруында және иелік етуінде болады. Вакаладағы істерді тек Вакиль инвестициялық агенттік депозиті туралы шартта көрсетілген міндеттемелер шегінде ғана жүргізуі керек.


Инвестициялық жобадан алынған пайда Вакильден Муваккильге келісілген есептелген пайда мөлшерінде бағытталуы керек. Егер жалпы пайда асып кеткен жағдайда, Вакиль есептелген пайда төленгеннен кейін қалдық мөлшерінде Вакиль сыйлықақысын алуға құқылы. Сонымен қатар Вакиль, кез келген жағдайда алдын-ала шарттың әрекет ете бастауында, агенттік сыйақы ретінде келісілген комиссияны алады.


Муваккил Вакала аясында қаржылық шығындарды толығымен өтейді, егер Вакилдің алаяқтық, немқұрайлылық немесе әдейі орындамағаны үшін кінәсі дәлелденбесе. Муваккилдің міндеттері, егер Вакала келісімінде өзгеше көзделмесе, оның инвестицияларымен шектеледі.


Мысалы: Клиент А Вакала негізінде инвестициялық агенттік депозитін ашты, 12 айға 5 000 000 теңге орналастырды, депозит бойынша күтілетін табыс - 10 % немесе 500 000 теңге. Сонымен қатар, Клиент Банкке алдын-ала 300.000 теңге көлемінде агенттік комиссияны төледі.


Келісім мерзімі аяқталғаннан кейін, Банк инвестицияларының нәтижелерін талдай отырып, жоба бойынша пайда 1.200.000 теңгені құрады, бұл күтілетін кірістен асады деген қорытындыға келді. Вакала бойынша келісім ерекшеліктерін ескере отырып, күтілетін пайда асып кеткен жағдайда Сыйлықақы қарастырылған: Банк 500.000 теңгені (күтілетін пайданы) Клиентке аударады.


Осылайша, Клиент 5.500.000 (5.000.000+500.000) теңге алады. Банк сондай-ақ 300.000 агенттік сыйақы және 700.000 Вакала сыйлықақысынан тұратын, 1.000.000 теңге көлемінде кіріс алады.


Банк Вакала агенттік депозитінің екі түрін ұсынады – Стандарт және Амин. Депозиттер арасындағы негізгі айырмашылықтар: салым валютасы, жеделділік, пайда нормасы, ішінара алу мүмкіндігі.


Вакала Стандарт агенттігінің келісіміне сәйкес клиент Банкке жобаларды және инвестициялау әдістерін таңдауда шектеу қоймайды. Вакала Амин шарты белгіленген кірістілігі жоғары өтімді мәмілелерге инвестициялауды қарастырады.


Өнімнің атауы

Вакала Стандарт

Вакала Амин

Өнімнің түрі

шектеусіз

шектеулі

Салым валютасы

KZT (теңге), USD (АҚШ доллары), EUR (евро)

KZT (теңге)

Салымның минималды сомасы

1 500 000 KZT / 5 000 USD / 5 000 EUR

1 000 000 KZT

Салымның максималды сомасы

шектеусіз

шектеусіз

Орналастыру мерзімі

1/ 3/ 6/ 12/ 24 ай

14 күн

Пайда нормасы

салымның мерзіміне және валютасына байланысты

жылдық 5%

Пайданы төлеудің кезеңділігі

Мерзім соңында

Мерзім соңында

Қосымша салым

Рұқсат етіледі

Рұқсат етіледі

Ішінара алу

Рұқсат етілмейді

рұқсат етіледі

Ерекше талаптар

мерзімінен бұрын толықтай алынған жағдайда салым бойынша пайда төленбейді

мерзімінен бұрын толықтай алынған жағдайда салым бойынша пайда төленбейді


Ескерту 1: Депозит талаптары жеке тәртіпте уәкілетті орган шешімі бойынша өзгертілуі мүмкін.


Ескерту 2: депозит бойынша күтілетін табыстылық исламдық қаржыландыру қағидаттарына сәйкес келетін қаржыландырылатын жобаларға депозиттік қаражатты одан әрі инвестициялау нәтижесінде Банк алған пайданың салымшыға төлеуге жататын үлесін білдіреді. Күтілетін табыс салымның мерзімі мен валютасына байланысты.


Салым мерзімі

Салым бойынша күтілетін пайда (жылдық % )

Вакала Стандарт

Вакала Амин

теңге

USD/EUR-де

теңге

USD/EUR-де

14 күн

ххх

ххх

5%

ххх

1 ай

6%

0,1%

ххх

ххх

3 ай

7%

0,2%

ххх

ххх

6 ай

8%

0,5%

ххх

ххх

6 ай

8%

0,5%

ххх

ххх

12 ай

8,5%

2%

ххх

ххх

24 ай

9%

2,5%

ххх

ххх