Zaman Bank

EURASIAN BANK

Төлем құжатын толтыру үлгісі

Алушы / Beneficiary:
IB ZAMAN-BANK JSC, EKIBASTUZ, KAZAKHSTAN
SWIFT: ZAJSKZ22

Қабылдаушының Банкі / Beneficiary’s bank:
EURASIAN BANK, KAZAKHSTAN
SWIFT: EURIKZKA
COR.ACC.NO: KZ2294800USD20130004

Банк-корреспондент / Correspondent bank:
THE BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK, USA
SWIFT: IRVTUS3N
COR.ACC.NO: 890-0690-259

Төлем туралы мәліметтер / Details of payment:
IN FAVOUR «ХХХХХХХ» LLP (ЖШС пайдасына)
ACC.NO (шот №): YYYYYYYYY
Төлем мақсаты / Purpose of payment:
шот-фактураның (келісімшарттың) нөмірін көрсету